Pozrite si video, ktoré vám za 44 sekúnd predstaví KONIS

zameraný na jednoduchý zber dát vo výrobe a ich okamžité spracovanie a prezentovanie vo forme prehľadných reportov pre vedúcich pracovníkov.

Funkcionalita systému

Centrálna správa, Jednoduchý zber dát a okamžitý reporting pre vedúcich pracovníkov

Read More

Čo získate zavedením systému

Jednoznačnú a preukázateľnú úsporu pracovného času a výrobných nákladov

Read More

Koľko to stojí

Aké sú náklady na zavedenie systému a ich návratnosť

Read More

CleverSoft

Systém KONIS je produktom spoločnosti CleverSoft, ktorá sa venuje problematike vývoja a implementácii riešení zameraných na preukázateľné zvyšovanie efektivity a kvality výroby a znižovanie nákladov v krátkom čase po ich nasadení. Pre viac informácií o spoločnosti navštívte www.cleversoft.org